Általános Szerződési Feltételek

A forgalmazó elérhetősége
PULImedical, spol. s r. o., so sídlom Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 4525/B
IČO: 31 344 399, DIČ:2020315044, IČ DPH: SK2020315044
Tel: 00421 (0)2 45944920